MEDITĀCIJAS CENTRA PROJEKTS

Šī projekta būtība ir pirmā meditācijas centra dibināšana Eiropā, kur tiks praktizēta Samadhi un Vippasana meditācija pēc Pa Auk Sayadaw metodes, kas balstīta Buddas mācībā (Dhamma), Budisma kanonos un komentāros. Vēlamies uzrunāt visus budistus un cilvēkus, kas ir gatavi atbalstīt mūsu projektu, kas piekrīt idejai par Budisma ceļu prāta attīstībai caur meditāciju. Visi šie cilvēki tiek aicināti piedalīties šajā projektā.

Mēs piedāvājam vairākas iespējas, kā to var darīt: brīvprātīgi ziedojumi, kas tiks novirzīti meditācijas centra un projekta attīstībai; brīvprātīgo darbs retrīta laikā un celtniecības darbos; dalība retrītā; pielietojot savas zināšanas (piem. mājas lapas programmēšana, arhitektūra, celtniecība).

Tāpat ir iespējams norādīt, kādiem tieši mērķiem šie ziedojumi tiek novirzīti, piem. meditācijas halles celtniecība, skolotāja kuti celtniecība. Šādu ziedojumu veikšana pēc budistu tradīcijas ir karmiski vērtīga un cēla darbība, kura nesīs labus nākotnes augļus ziedotājiem.

No mūsu puses brīvprātīgajiem mēs nodrošināsim palīdzību un ielūgumus vīzu noformēšanai, dzīvošanu un ēdināšanu. Mēs maksimāli visas darbības veicam caurspīdīgi, lai ziedotāji var redzēt, kā tiek tērēti šie līdzekļi. Ir iespēja ziedot anonīmi, vai personīgi – ziedotāju vārdi tiks ierakstīti speciālā sarakstā, un projekta nobeigumā tiks izveidota piemiņas plāksne, iemūžinot ziedotāju vārdus.

 

Samatha And Vipassana Meditation Retreat

Projektējamās teritorijas kopējā platība ir ~1000 ha un lielāko daļu šīs teritorijas sedz bijušie zivjaudzētavas dīķi kas tika mākslīgi veidoti ledāju izveidotajā ieplakā. Dīķi tika izveidoti ap 1970. gadu, pirms tam ap 1960. gadu un agrāk izcērtot iepriekš ieaugušo mežu.

Projektējamā teritorija atrodas starp Rūjienas pilsētu un Burtnieka ezeru, tās rietumu puse robežojas ar Rūjas upi ap ~8 km garumā, Rūja ir robeža lieguma zonai „Rūjas paliene”, savukārt teritorijas austrumu puse robežojas ar plašiem mežiem un pauguriem. Vēsturiski projektējamā teritorija ir iekļāvusies senā Burtnieka ezera gultnē, kas pašlaik ir piektais lielākais ezers Latvijā un lielākā ūdenstilpne Ziemeļvidzemē.

Papildus teritorijas rietumu pusē atrodas dabas liegums „Rūjas paliene”, bagāta ar aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu daudzveidību, lielu skaitu putnu sugu, kas veicina dabas un putnu vērotāju aktivitāti šajā reģionā.

TERITORIJAS PLĀNS

1. Rekreācijas, administrācijas un viesu centrs.

 • Administratīvā un viesu zona. Apkalpo visas nepieciešamās funkcijas, auto transporta galvenā novietne, viesu izmitināšanas ēkas, informācijas un administratīvais centrs, noliktavas u.c.

2. Zivjaudzētava.

 • Zivju dīķi. Dīķi, dīķu uzpludināšanas iekārtas, novadkanālu sistēmas, meniķi. 
 • Inkubācijas cehs - Zivjaudzētava. Bijusī sūkņu stacija, artēziskā ūdens dziļurbumu stacija.
 • Ūdenskrātuve. Ainaviska ūdenskrātuve savienota ar Rūjas upi ar tajā ierīkotu laivu piestātni rekreācijas uz ūdens vajadzībām.

3. Meditācijas centrs.

 • Administrācija. Reģistratūra. Ofiss. Viesu uzņemšanas halle.
 • Meditācijas halle ar meditācijas pasniedzēju dzīvošanas telpām un interviju telpu.
 • Virtuve un ēdamzāle.
 • Naktsmītnes. 2 divstāvīgas ēkas ar atsevišķu istabu sadalījumu.
 • Bibliotēka un skola.
 • Medicīnas ēka centra iedzīvotājiem. Ārsta kabinets. Aptieka. Pirts.
 • Medicīnas komplekss viesiem. Dažādu virzienu ārstu telpas. Dzīvojamās telpas.

4. Meditācijas parks.

 • Neskartās dabas parks. dabas teritorija, kurā ierīkotas meditētāju mājiņas, pastaigu takas un atsevišķas skatu lapenes.
 • Neskartās dabas teritorija. Attīstāma dažādu augu kultivēšanai
 • Vīriešu klosteris. Galvenā meditācijas halle. Meditācijas centra telpiskā un funkcionālā dominante ir meditācijas halle, kas paredzēta ~300 meditētāju uzņemšanai, kā arī apkārtesošā infrastruktūra. Teritorijā izvietotas meditētāju mājiņas. Meditācijas skolotāju telpu komplekss.
 • Sieviešu klosteris. Sieviešu meditācijas halle., Atsevišķā teritorijas daļā izvietotas meditētāju mājiņas.

Meditācijas centrā un parkā galvenokārt pārvietošanās notiek ar kājām, savukārt meditācijas parka attīstības rezultātā - teritorijas lielo apmēru dēļ tiktu attīstīts ierobežots iekšējais transports, kas savienotu vairākas meditācijas parka daļas. Meditētāju galvenā pārvietošanās paredzēta pa bijušo zivju dīķu dambjiem, kas savieno meditācijas centru un meditācijas parku, kā arī apkārtesošās ēkas.

Rūjienas meditācijas centra šai atrašanās vietai vislielākā vērtība ir dabas pamatne, tā ir kā lauks meditācijai nošķirtai no apkārtējā trokšņa saplūstot ar apkārtējo dabu, kas stiepjas neizmērojamos attālumos. Savulaik visstraujākās pārvērtībās radījis cilvēks izbūvējot zivju dīķus ar meliorācijas kanālu sistēmu un vēlāk daļu šīs teritorijas pametot, pašlaik tā tiek atdota dabai – aizaudzēta. Neiejaucoties esošos procesos tajā izveidojušies krūmu puduri, kārklu audzes, bērzu birzis. Daļa teritorijas pavasaros aplūst un ir mitra visu gadu. Mitrās pamatnes iespaidā ēkas kas paredzētas Rūjas zivju dīķu teritorijās būvējamas uz stabveida pamatiem, pēc iespējas samazinot iejaukšanos dabas pamatnē, un paceļot ēku grīdas līmeni aizsargdambju augstumā, kas dažādās teritorijas vietās ir atšķirīgs, bet galvenokārt atrodas 1500mm augstumā no zivju dīķu gultnes. Attīstot šo teritoriju svarīgi ir analizēt tās dabiskās ainavas, faunas un floras daudzveidības izmaiņas jaunā cilvēka iejaukšanās procesā, kas tiecas šo teritoriju izmantot pēc iespējas saudzīgi – neiejaucoties tās turpmākajos procesos ar krasu tās atkalpārveidošanu. 

Šīs teritorijas aizaugšanas īpatnībām ir nozīme meditācijas centra parka daļā, kurā paredzētas individuālas mājiņas, kuru pozitīvu nošķirtību un askētismu rada aizaugušās zemes platības, radot dabīgu ainavu, meklējot kompromisu starp šīs teritorijas aizaudzēšanu un daļēju apkopšanu, kas būtu ieteicama dažādu sugu dabiskajam atjaunošanās procesam.

Nākotnē, ņemot vērā klimata pārmaiņas, jāparedz pāreja no kontroles un uzraudzības uz lielāku integrāciju un adaptāciju. Iepriekš minētais aspekts īpaši izpaužas attieksmē pret palienu pļavām un regulāri applūstošajām teritorijām, kas pēc būtības industrializācijas laikmetā ir atņemtas ūdensobjektam izveidojot, piemēram, meliorācijas grāvju tīklus. Analizējot šīs teritorijas ainavisko attīstību var secināt, ka brīvās, reizēm haotiskās telpas bieži izrādās tikpat vērtīgas kā kārtīgās un formālās. Nākotnes inteleģentajām ainavām ir jāļauj mums priecāties un veidot diversificētu telpu, kur ir nepieciešamība sadarboties ar dabīgajiem procesiem, kur mēs varam iejaukties un izmainīt ainavas un redzēt lietas augam. Laika elements ir vienmēr būtisks ainavu arhitektūrā. Šādas vietas mēs varam uzskatīt kā simbiotisku attiecību starp ainavas bioloģisko kompleksmumu un cilvēka radīto infrastruktūru. 

Meditācijas centra būvniecībā paredzēts izmantot reģionālos būvniecības materiālus un metodes, kombinācijā ar modernām un inovatīvām tehnoloģijām. Galvenokārt koka izmantošana piešķir kompleksa kontekstam atbilstošu arhitektonisko tēlu. Izmantojot inovatīvas inženiertehniskās tehnoloģijas, paredzēts samazināt resursu izmantošanu centra uzturēšanai, tādējādi mazinot kompleksa ietekmi uz vidi.

Projekta dizaina un konceptuālais risinājums tiecas jūtīgi iekļauties kontekstā, reaģēt uz to un piedāvāt apstākļiem atbilstošus un pamatotus radošos risinājumus, tādējādi nodrošinot objekta morālo ilgtspējību. 

MEDITĀCIJAS HALLE

Kontakti

Šobrīd ātrākā iespēja ar mums sazināties ir ar epasta palīdzību: info @ paauk.eu.

Mūsu pasta adrese:
Biedrība “Pa-Auk Latvija Starptautiskais Meditācijas Centrs”
Stabu iela 56 – 2
Rīga
Latvija
LV-1011

Mūsu bankas konts ziedojumiem:
Bankas nosaukums: AS “Privatbank”
Bankas konts: LV37PRTT0256016475000

CEĻOŠANAS INFORMĀCIJA

EU member states citizens do not need any special allowances or visas to come to Latvia. There also is a list of countries that have non-visa agreements with Latvia. For those countries citizens also there is no necessary to obtain visa. Follow this link to check if there is Your country.

For citizens from countries which has no non-visa agreements we please to contact us by e-mail so we can prepare necessary procedures to obtain visa.

Ordinary all visitors will be picked up at the entrance point (International Airport "Riga", terminal station "Riga" or bus station in Riga). In case visitors need to get to the Centre by themselves this link will show the best possible way to get in. All maps and directions mentions that visitors firstly came to the capital city Riga.

ATRAŠANĀS VIETA

Pa-Auk meditācijas centrs atrodas 150 km attālumā no Rīgas, atrašanās vieta un karte ir atrodama šeit: Karte, kā tikt līdz centram.